Topmat profesionální oplach pro strojní mytí nádobí 10l Německo

Kód: 1900
Neohodnoceno
Značka: Topmat
1 190 Kč 983,47 Kč bez DPH
Skladem (6 ks)
Můžeme doručit do:
24.7.2024

Neutrální oplach pro strojní mytí nádobí s nízkou pěnivostí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nepěnivý oplachovací prostředek pro použití v průmyslových myčkách nádobí. Zajistí, že nádobí samo uschne a bude čisté a lesklé, beze skvrn a šmouh. Účinně zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin. Plně účinný v měkké i upravené vodě. Úsporná spotřeba, dobře biologicky rozložitelný.

 

EUH031 - Při styku s kyselinami se uvolňuje toxický plyn. H290 - Může být korozivní pro kovy. H314 - Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 - Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P260 - Nevdechujte prach. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu obličeje. P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Kůži omyjte vodou/sprchou. P305 + P351 + P338 - PŘI STYKU S OČIMA: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO/lékaře.

GefahrensymbolGefahrensymbol

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky do myčky
Hmotnost: 10.5 kg
Kuchyně: Přípravky na nádobí