Krystal ECO prostředek na mytí nádobí 750 ml

Kód: 338
Neohodnoceno
Značka: ECO
59 Kč 48,76 Kč bez DPH
Skladem (8 ks)
Můžeme doručit do:
24.7.2024

Účinný mycí prostředek, který je vyroben z přírodních surovin a to kokosu a kukuřice. Prostředek je velmi dobře hodnocen v talířovém testu. Vysoká dermatologická snášenlivost k pokožce rukou.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Nebezpečné vlastnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS07
Dráždivé látky

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky na nádobí
Hmotnost: 0.78 kg
Kuchyně: Přípravky na nádobí