Krystal Strojní mytí nádobí 5l

Kód: 686
Neohodnoceno
Značka: Krystal
429 Kč 354,55 Kč bez DPH
Skladem (10 ks)

Tekutý mycí prostředek určený pro všechny typy myček nádobí. Výborná mycí síla, spolehlivě použitelný pro všechny druhy materiálů, není vhodný na hliník a hliníkové slitiny, biologicky rozložitelný. Výrobek doporučujeme používat v kombinaci s „Krystalem strojní oplach“.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý mycí prostředek určený pro všechny typy profesionálních myček nádobí. Výrobek doporučujeme používat v kombinaci s „Krystalem strojní oplach“.

  • výborná mycí síla
  • spolehlivě použitelný pro všechny druhy materiálů
  • není vhodný na hliník a hliníkové slitiny
  • poradí si i s připáleninou
  • biologicky rozložitelný

Návod k použití: Dávkujte 2 - 3 ml na 1 l vody.

 

Nebezpečné vlastnosti

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

GHS07
Dráždivé látky

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky do myčky
Hmotnost: 5.5 kg
Kuchyně: Přípravky na nádobí