G&G Power Čistící Tablety do WC s vůní citronu 16ks Německo

Kód: 459
Neohodnoceno
109 Kč 90,08 Kč bez DPH
Skladem (24 ks)

G&G WC Tabs Power 16 ks 400 g - čistící tablety do WC

WC tablety působí proti nepříjemnému zápachu, odstraňují vodní kámen, nečistoty a usazeniny. Silně působí proti nežádoucímu zbarvení toalety a usazeninám ve WC odpadu.

Zanechávají příjemnou citrusovou vůni.

Balení obsahuje 16 ks tablet.

Použití: Vhoďte tabletu do WC a nechce rozpustit (nesplachovat)

Detailní informace

Detailní popis produktu

VAROVÁNÍ : Dovezeno z Německa.

Dráždivý

G&G Power Čistící Tablety do WC s vůní citronu 16ks
Varování
Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
<5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % bělicí činidla na bázi kyslíku, parfémy

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističe odpadu
Hmotnost: 0.405 kg