G&G WC čistič s vůní citronu 1l Neměcko

Kód: 4144
Neohodnoceno
48 Kč 39,67 Kč bez DPH
Skladem (18 ks)

Účinný čistič WC se svěží vůní citronu a vysokou čistící schopností. Spolehlivě odstraní vodní a močový kámen, usazeniny a nečistoty..Dodá Vašemu WC hygienickou čistotu a svěžest.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 

Dovezeno z Německa.

žíravina

G&G WC čistič s vůní citronu 1L
Nebezpečí
Obsahuje: mravenčí kyselina ...%
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
<5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfémy

Doplňkové parametry

Kategorie: WC přípravky
Hmotnost: 1 kg