Brait dekorativní osvěžovač květ Green diamond 50 ml _

Kód: 426
Neohodnoceno
Značka: BRAIT
102 Kč 84,30 Kč bez DPH
Skladem (11 ks)
Můžeme doručit do:
24.7.2024

Dekorativní osvěžovač vzduchu s příjemnou květinově-ovocnou vůní. S látkovými listy, které jsou ručně vyráběné z přírodních materiálů a jemně uvolňují vůni do prostoru.

Detailní informace

Detailní popis produktu

VAROVÁNÍ

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P405 - Skladujte uzamčené. P305/P351/P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P301/P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Doplňkové parametry

Kategorie: Osvěžovače
Hmotnost: 0.07 kg