Perlux Oxy Power prací perly na bílé prádlo 10ks

Kód: 653
Neohodnoceno
Značka: Sidolux
85 Kč 70,25 Kč bez DPH
Skladem (28 ks)

Inovativní spojení pracího prášku a pracího gelu v jedné prací kapsli! Toto spojení garantuje velmi vysokou účinnost praní. Kapsle pro praní bílého prádla zároveň obsahuje aktivní kyslík pro dosažení jedinečné bělosti prádla a zároveň zabraňuje jeho šednutí a žmolkování. Dále obsahuje složky odstraňující skvrny z prádla a zabraňující usazování vodního kamene na elementech pračky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • Prací kapsle jsou vhodné na praní bílého a světlého prádla, nepoužívejte je na vlnu a hedvábí, ani na praní sportovního prádla.
  Vložte prací kapsli do prázdného bubnu pračky. Na prací kapsli vložte prádlo a spusťte vhodný prací program.
  Perlux Multicaps se rozpouští i ve studené vodě, pro ideální výsledek praní doporučujeme program při nejméně 40 °C a minimální délce 60 min.

  VAROVÁNÍ
  H302 Zdraví škodlivý při požití.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné brýle.
  P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů

  Jedná se pouze o sdělení informativního charakteru. Přesné znění naleznete na zadní etiketě výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Drogérie
Hmotnost: 0.2 kg